PasswordFox

Phần mềm chụp màn hình:
PasswordFox
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.36
Ngày tải lên: 21 Jan 15
Nhà phát triển: NirSoft Freeware
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 264742
Kích thước: 58 Kb

Rating: 3.1/5 (Total Votes: 14)

PasswordFox hiển thị các mật khẩu được lưu trữ trong hồ sơ hiện tại của bạn, nhưng bạn có thể dễ dàng lựa chọn để xem các mật khẩu của bất kỳ hồ sơ Firefox khác. Đối với mỗi mục nhập mật khẩu, các thông tin sau đây được hiển thị: Ghi Index, trang web, tên người dùng, mật khẩu, User Name Field, Mật khẩu Dòng, và tên tập các đăng nhập

là gì mới trong phiên bản này:.

Phiên bản 1,36 đã cố định để làm việc với Firefox 22

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển NirSoft Freeware

Ý kiến ​​để PasswordFox

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!