Kodi

Kodi 17.6 / 18.0 Alpha 3 Cập nhật

Kodi (trước đây là Trung tâm Truyền thông XBMC) & nbsp; là một dự án mã nguồn mở và rất mạnh mẽ cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để chuyển đổi PC thông thường của bạn thành HTPC hiện đại, nếu được sử dụng kết hợp TV màn hình lớn và hệ thống âm thanh...