jCAE

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
jCAE
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.16
Ngày tải lên: 3 Jun 15
Nhà phát triển: Guillaume Alleon
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 8

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

jCAE (Java Computer Aided Engineering) là một môi trường dựa trên Java cho các ứng dụng CAE. Nó cung cấp khả năng chia lưới và trực quan. Đó là mục tiêu để chạy trên một số người tối đa của nền tảng.
Dưới đây là một số tính năng chính của "jCAE":

Phần mềm tương tự

Gabedit
Gabedit

11 May 15

Tulip
Tulip

20 Feb 15

LigandScout
LigandScout

2 Jun 15

ImageJ Plugins
ImageJ Plugins

2 Jun 15

Ý kiến ​​để jCAE

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!