PPTX Open File Tool

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
PPTX Open File Tool
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.5 Cập nhật
Ngày tải lên: 7 Apr 16
Nhà phát triển: Open File Tools
Giấy phép: Shareware
Giá: 27.00 $
Phổ biến: 4516
Kích thước: 3529 Kb

Rating: 2.1/5 (Total Votes: 7)

Liên kết được tài trợ:

Pptx cụ Open File là tất cả các bạn cần phải loại bỏ các mối đe dọa dữ liệu tham nhũng, gây ra bởi mối nguy hiểm khác nhau, từ những hành động dùng không hợp lệ để các vấn đề phần mềm và các lỗi hệ thống tập tin. Không giống như các công cụ và dịch vụ bảo mật khác, phần mềm này không cố gắng để ngăn chặn thất bại, nó đứng chống lại những hậu quả của các vấn đề tham nhũng dữ liệu. Trong cùng thời gian, bạn có thể điều tra các vấn đề, nhưng nó không phải là thực sự cần thiết bởi vì hiệu quả của PPTX mở Công cụ File là độc lập với lý do, gây ra tham nhũng của các tập tin pptx. Bên cạnh đó, nó không còn phụ thuộc vào các phần cứng trong sử dụng và môi trường phần mềm là tốt, hiệu quả của PPTX Open File Công cụ trông tương tự như trên tất cả các máy tính vì vậy bạn chỉ có thể nhận được các tập tin cài đặt của phần mềm này về và cài đặt công cụ này trên bất kỳ máy tính để đánh giá , xin đừng mất thời gian nếu một số tài liệu đã bị hư hỏng. Hãy nhớ PPTX mở Công cụ File không thay đổi cấu trúc của các file pptx trong quá trình phân tích file, nó làm việc với các bản sao duy nhất do đó không có mối đe dọa đối với các thông tin cá nhân của bạn và các dữ liệu khác có thể được coi là quan trọng. Phiên bản miễn phí của PPTX mở Công cụ File có thể được cài đặt trên máy tính của bạn cho miễn là bạn cần để có được một sự hiểu biết rõ ràng về an toàn, hiệu quả và các thông số khác của PPTX mở Công cụ File. Kể từ phiên bản miễn phí của phần mềm này có thể được kiểm tra cho tới chừng nào bạn cần, người dùng của chúng tôi có rất nhiều thời gian để đánh giá động cơ phục hồi PowerPoint, trang bị ứng dụng này và hiểu rõ cách thức hoạt động. Mặc dù không có các yêu cầu hệ thống, bạn có thể cần phải cài đặt PPTX mở Công cụ tập tin trên máy tính mạnh mẽ hơn để giảm thời gian xử lý dữ liệu khi bạn đối phó với các tập tin rất lớn các định dạng pptx. Nó không quan trọng mà máy tính được lựa chọn cho việc cài đặt PPTX mở Công cụ File, nhờ sự hỗ trợ mạng lưới các công cụ sửa chữa PowerPoint, bạn có thể truy cập vào các bài thuyết trình bị hư hỏng từ xa, từ bất kỳ máy tính trong mạng nội bộ.

là gì mới trong phiên bản này:

Phiên bản 2.5 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi

Yêu cầu .

< p> Microsoft PowerPoint

Hạn chế :

Tiết kiệm 3 trang chỉ

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Kiosk-in-a-Box
Kiosk-in-a-Box

13 Jul 15

SalesCrunch
SalesCrunch

4 May 15

INTConference
INTConference

25 Oct 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Open File Tools

Ý kiến ​​để PPTX Open File Tool

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!