Impressive

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Impressive
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.10.3
Ngày tải lên: 28 May 15
Nhà phát triển: keyj
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 133
Kích thước: 9751 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Ấn tượng là một chương trình sẽ hiển thị các slide thuyết trình PDF với phong cách. Chuyển tiếp trơn trượt alpha-blended được cung cấp vì lợi ích của kẹo mắt, nhưng ngoài này, ấn tượng cung cấp một số công cụ độc đáo mà rất hữu ích cho các bài thuyết trình

là gì mới trong phiên bản này.:

Phiên bản 0.10.3 đã thực hiện một vài thay đổi trong các kho lưu trữ Subversion và sửa lỗi.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để Impressive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!