Full Photo Swap

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Full Photo Swap
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Full Photo Swap
Giấy phép: Shareware
Giá: 6.00 $
Phổ biến: 2

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Ứng dụng này cho phép upload nhiều ảnh cùng một lúc không có phần mềm. Nó tải về tất cả các hình ảnh có độ phân giải cao, bạn muốn như là một tập tin zip, xuất khẩu các bức ảnh yêu thích của bạn từ các sự kiện vào Facebook hoặc Flickr.

Yêu cầu :

Webware

Hạn chế :

dùng thử 30 ngày

Phần mềm tương tự

Adobe Share
Adobe Share

14 Dec 14

File Dropper
File Dropper

14 Dec 14

Fliiby
Fliiby

15 Dec 14

TrueShare
TrueShare

14 Dec 14

Ý kiến ​​để Full Photo Swap

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!