RobotReplay

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
RobotReplay
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Nitobi
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 4

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

RobotReplay cho phép bạn ghi lại và xem khách truy cập trang web của bạn trong hành động. Xem ghi nhận phiên họp của mỗi di chuyển chuột, nhấp chuột và phím tắt: Nâng cao khả năng sử dụng trang web của bạn; Xem nơi độc giả của bạn nhận được chán; và Chuyển đổi nhiều khách truy cập để mua. Đó là kiểm tra khả năng sử dụng cho phần còn lại của chúng tôi.

Phần mềm tương tự

Projectspace
Projectspace

15 Dec 14

ThinkFree Online
ThinkFree Online

15 Dec 14

OpenTeams
OpenTeams

15 Dec 14

Ý kiến ​​để RobotReplay

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo chủ đề