Mp3tag

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Mp3tag
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.81 Cập nhật
Ngày tải lên: 27 Apr 18
Nhà phát triển: Florian Heidenreich
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 40
Kích thước: 3191 Kb

Rating: 1.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Mp3tag là trình chỉnh sửa thẻ phổ dụng. Mp3tag cho phép bạn chỉnh sửa và xóa thẻ của tệp âm thanh, nhập từ cơ sở dữ liệu trực tuyến, tạo tên tệp dựa trên thẻ (và cách quay lại), viết hoa và chữ thường và tên và thẻ UPPERCASE.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

EQuality
EQuality

6 May 15

SongKong
SongKong

19 Sep 15

SimpleCenter
SimpleCenter

22 Sep 15

AutoLyrix
AutoLyrix

11 Apr 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Florian Heidenreich

Ý kiến ​​để Mp3tag

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!