Curse Client

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Curse Client
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 5.0
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Curse
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 305
Kích thước: 393 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

The Curse Client là một công cụ đa năng cho thế giới của warcraft và Warhammer Online. Các chức năng chính của khách hàng là để quản lý addons. Người sử dụng khách hàng có thể tìm kiếm, cài đặt, quản lý và addons cho cả hai trò chơi trong chương trình. Các khách hàng sẽ kiểm tra cập nhật addon và cảnh báo cho bạn khi một phiên bản mới có sẵn.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Curse

Curse
Curse

14 Dec 14

Curse Voice
Curse Voice

9 Dec 14

Ý kiến ​​để Curse Client

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!