Asda 2 : Evolution

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Asda 2 : Evolution
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: June 2014
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: OnNet USA
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 40
Kích thước: 2419 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Asda2 có một hệ thống Soul Mate, nơi hai người chơi có thể trở thành Soul Mates. Nếu một trong Soul Mate là offline, người chơi có thể giúp đỡ để lên cấp nhân vật người bạn tâm giao của mình. Kinh nghiệm sẽ được lưu trữ for the Soul Mate đó là ẩn. Soul Mates cũng có quyền truy cập vào các kỹ năng đặc biệt chỉ dành cho họ. Tuy nhiên hệ thống soul mate là phần lớn vẫn còn dở dang. [2]Các nhân vật cũng có thể khai thác cho các hạng mục, tương tự như khai thác trong nhiều game MMO khác. Đào có thể được thực hiện bất cứ nơi nào ngoại trừ ở các thị trấn. Tất cả những gì cần thiết để đào là một cái xẻng, mà tất cả các nhân vật được cung cấp từ đầu. Bản chất và chất lượng của các mặt hàng thu được bằng cách đào thay đổi tùy theo cấp độ của nhân vật.

Ảnh chụp màn hình

asda-2-evolution_1_11666.jpg
asda-2-evolution_2_11666.jpg
asda-2-evolution_3_11666.jpg
asda-2-evolution_4_11666.jpg
asda-2-evolution_5_11666.jpg

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển OnNet USA

Shot Online
Shot Online

9 Dec 14

Fishing Champ
Fishing Champ

21 Sep 15

Battle Sudoku
Battle Sudoku

22 Sep 15

Ý kiến ​​để Asda 2 : Evolution

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!