OBLISK

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
OBLISK
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.2.1
Ngày tải lên: 3 Jun 15
Nhà phát triển: CDGregorR
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 10

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

OBLISK, Open Binary Linux Cài đặt hệ thống Kit, nhằm mục đích để làm cho bất kỳ gói cài đặt trên bất kỳ hệ thống GNU / Linux hiện đại.
Gói OBLISK được gửi trong một gói appdir giống, vì vậy họ có thể chạy hoàn toàn tại chỗ, nhưng cũng có một cài đặt, do đó, họ có thể được cài đặt vào / usr, hoặc bất kỳ con đường nào khác.

Phần mềm tương tự

Kconfigure
Kconfigure

3 Jun 15

GETD
GETD

3 Jun 15

RPM Wizard
RPM Wizard

3 Jun 15

Buildroot
Buildroot

20 Feb 15

Ý kiến ​​để OBLISK

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!