Liên kết được tài trợ:

Bitnami AbanteCart Module

Bitnami AbanteCart Module 1.2.12-2 Cập nhật

Bitnami AbanteCart Module là một dự án phần mềm đa nền tảng và tự do phân phối, trình cài đặt giúp người dùng các ngăn xếp Bitnami LAMP, WAMP và MAMP cài đặt giải pháp giỏ hàng AbanteCart trên máy tính cá nhân của họ mà không cần để cài đặt các phụ thuộc...

Bitnami AbanteCart Stack

Bitnami AbanteCart Stack 1.2.12-2 Cập nhật

Bitnami AbanteCart Stack là một dự án phần mềm đa nền tảng và được phân phối tự do đã được thiết kế từ đầu nhằm giúp người dùng không biết gì về cài đặt cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ web, với cài đặt và lưu trữ AbanteCart giỏ hàng ứng dụng dựa trên web trên...

Bitnami DreamFactory Stack

Bitnami DreamFactory Stack 2.12.0-0 Cập nhật

Bitnami DreamFactory Stack là phần mềm miễn phí và đa nền tảng cung cấp cho người dùng giải pháp cài đặt một lần nhấp để dễ dàng triển khai ứng dụng dựa trên web DreamFactory và các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên phần cứng thực. DreamFactory là gì?...

Bitnami Elasticsearch Stack

Bitnami Elasticsearch Stack 6.2.4-0 Cập nhật

Bitnami Elasticsearch Stack là một dự án phần mềm đa nền tảng có thể tải xuống miễn phí và cung cấp cho người dùng trình cài đặt đồ họa tất cả trong một giúp họ triển khai ứng dụng dựa trên web dễ dàng và nhanh chóng phụ thuộc thời gian chạy trên máy...

Liên kết được tài trợ:

Bitnami JRuby Stack

Bitnami JRuby Stack 9.1.17.0-0 Cập nhật

Bitnami JRuby Stack là một dự án phần mềm miễn phí và đa nền tảng nhằm cung cấp cho các nhà phát triển web một cách dễ dàng sử dụng và nhanh chóng để phát triển và triển khai các ứng dụng Ruby on Rails trên môi trường chạy Java. JRuby là gì? JRuby là một...

oXygen XML Editor

oXygen XML Editor 20.0 Cập nhật

Trình soạn thảo XML oXygen là một phần mềm đồ họa đa nền tảng, thương mại đầy đủ tính năng được triển khai trong Java và được thiết kế từ đầu để cung cấp cho người dùng trình chỉnh sửa trực quan về sửa đổi tệp XML. Với ứng dụng OXygen XML Editor, bất kỳ...

Bitnami Akeneo Stack

Bitnami Akeneo Stack 2.2.5-0 Cập nhật

Bitnami Akeneo Stack là trình cài đặt đồ họa đa nền tảng được phân phối tự do giúp đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng dựa trên web Akeneo trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Nó được phân phối dưới dạng trình cài đặt gốc cho các hệ thống...

Bitnami Alfresco Stack

Bitnami Alfresco Stack 201707-6 Cập nhật

Bitnami Alfresco Stack là bản phân phối đa nền tảng, dễ cài đặt, được phân phối tự do và dễ sử dụng của Hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp của Alfresco (CMS) và tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó, bao gồm các phiên bản sẵn sàng chạy của...

Liên kết được tài trợ:

Bitnami Apache Solr Stack

Bitnami Apache Solr Stack 7.3.1-0 Cập nhật

Bitnami Apache Solr Stack là một dự án phần mềm đa nền tảng được phân phối tự do, đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng Apache Solr, cũng như tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó, trên máy tính để bàn và máy tính xách tay được cung cấp bởi...

Bitnami Artifactory Stack

Bitnami Artifactory Stack 5.11.0-0 Cập nhật

Bitnami Artifactory Stack một dự án phần mềm đa nền tảng được phân phối tự do và cung cấp bản phân phối dễ dàng cài đặt và dễ sử dụng của ứng dụng trình quản lý kho nhị phân Artifactory, cũng như của nó phụ thuộc thời gian chạy, trên hệ điều hành GNU /...