Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

        Express Scribe Professional là phần mềm chơi nhạc được điều khiển dành riêng cho người đánh máy và phiên âm. Với tính năng kiểm soát bàn đạp chân, tốc độ biến đổi, giọng nói để tích hợp công cụ văn bản và hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh bao gồm...

Liên kết được tài trợ:

        Express Scribe là trình phát âm thanh miễn phí được thiết kế đặc biệt dành cho người đánh máy và phiên âm. Với điều khiển bàn đạp chân, tốc độ biến đổi, lời nói để tích hợp công cụ văn bản và hỗ trợ cho nhiều định dạng âm thanh bao gồm wav, mp3,...