Liên kết được tài trợ:

Tradugo

Tradugo 2.0

tradugo là gì? Là một chương trình nhằm giúp bạn nắm được các thông điệp mà các ngôn ngữ khác, điều này trong một phòng chat với lên đến 40 người nói về ngôn ngữ 5different cùng một lúc, và tất cả phải hiểu nhau. Thetradugo không nên được coi là một dịch...