Liên kết được tài trợ:

Ruby

Ruby 2.5.1 Cập nhật

Ruby là một phần mềm dòng lệnh mã nguồn mở đa chức năng, được phân phối tự do, giàu tính năng, được thiết kế từ đầu để cung cấp ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ cho các nhà phát triển muốn xây dựng ứng dụng trong Ruby . Tính năng, nhiều tính năng Các tính năng...

Perl

Perl 5.28.0 Cập nhật

Perl là ngôn ngữ lập trình nguồn mở, ổn định và đa nền tảng. Dự án Perl được sử dụng cho các dự án quan trọng trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân và được sử dụng rộng rãi để lập trình các ứng dụng web cho mọi nhu cầu. Có gì mới trong bản phát...

GCC ARM Embedded

GCC ARM Embedded 7-2018-q2 Cập nhật

GCC ARM Embedded là một phần mềm mã nguồn mở và tự do phân phối có chứa một chuỗi công cụ GNU được tạo sẵn cho bộ xử lý ARM Cortex-R và Cortex-M. Dự án này nhằm mục đích đưa Công cụ GNU đến Bộ xử lý nhúng ARM, giúp các nhà phát triển với các tác vụ biên...

LLVM

LLVM 6.0.1 Cập nhật

LLVM là cơ sở hạ tầng trình biên dịch được thiết kế cho thời gian biên dịch, thời gian liên kết, thời gian chạy và tối ưu hóa "không hoạt động" của các chương trình từ các ngôn ngữ lập trình tùy ý. LLVM hiện hỗ trợ biên soạn các chương trình C ++ và C,...

Liên kết được tài trợ:

Lua

Lua 5.3.5 Cập nhật

Lua là một ngôn ngữ kịch bản hoặc thông dịch viên miễn phí, nhanh, có thể nhúng, di động, nhỏ, mạnh mẽ, nhưng đơn giản, được chứng minh và mạnh mẽ được thiết kế để mở rộng ứng dụng. Ngôn ngữ kịch bản Lua kết hợp các cấu trúc mô tả dữ liệu mạnh mẽ, dựa...

Node.js

Node.js 10.7.0 Cập nhật

Node.js là một phần mềm nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, giúp các nhà phát triển web xây dựng các chương trình mạng có thể mở rộng và nhanh chóng. Dựa trên thời gian chạy JavaScript của Chrome, phần mềm Node.js cực kỳ hiệu quả và nhẹ, đặc biệt là vì nó sử...

GNU Binutils

GNU Binutils 2.31.1 Cập nhật

GNU Binutils là một dự án phần mềm miễn phí, nguồn mở và rất hữu ích được thiết kế từ phần bù để cung cấp một bộ sưu tập các thư viện, lớp và chương trình dòng lệnh để thao tác các tệp nhị phân trong bất kỳ GNU nào / Hệ điều hành Linux. Bao gồm một loạt...

GCC

GCC 8.2.0 Cập nhật

GCC (Bộ biên dịch GNU Compiler) là một phần mềm dòng lệnh nguồn mở được thiết kế để hoạt động như một trình biên dịch cho các hệ điều hành dựa trên GNU / Linux và BSD. Nó bao gồm giao diện người dùng cho nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Objective-C, Go,...

Liên kết được tài trợ:

CMake

CMake 3.12.1 Cập nhật

CMake là một dự án phần mềm nguồn mở hoàn toàn miễn phí được thiết kế từ nền tảng để hoạt động như một hệ thống xây dựng, trình biên dịch cấu hình hệ thống, tạo tiền xử lý, tạo mẫu và mã thế hệ dưới bất kỳ hệ điều hành GNU / Linux nào. Nó là một chương...

Vala

Vala 0.40.8 / 0.42.0 Beta 2 Cập nhật

Vala là một dự án phần mềm và ngôn ngữ lập trình nguồn mở, miễn phí và hiện đại được thiết kế từ phần bù đắp để mang các tính năng lập trình mới cho các nhà phát triển GNOME. Nó là một trình biên dịch cho hệ thống kiểu GObject, cho phép các nhà phát...