Liên kết được tài trợ:

UploaderBOX là cách dễ nhất để tải lên, tải về, và lưu trữ các tập tin lớn. Đơn giản chỉ cần chọn bất kỳ tập tin, nó có thể là văn bản, âm nhạc hoặc hình ảnh, và nhập địa chỉ email của bạn cũng như những người nhận. UploaderBOX sẽ làm phần còn lại. ...

Bitdrop

Bitdrop 1.4.1

BitDrop là một kịch bản php cho phép bạn tải lên các tập tin lên máy chủ của bạn và cung cấp một liên kết URL ngắn. File hết hạn sau một khoảng thời gian và sau đó trở thành không thể tiếp cận. Biên tập BitDrop cho phép bạn quản lý các tập tin để bạn có...

vDrive

vDrive 2.82

vDrive cung cấp một trình duyệt trực quan với một biên tập viên Rich-Text, Music Player, Photo Viewer và Video Player. Làm việc với HTML5 compliant trình duyệt WebKit như Chrome trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động, máy tính để bàn hoặc Safari...