Liên kết được tài trợ:

LittleSecrets là một phần mềm Mac đẹp, dùng thử, thuộc thể loại Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & mã hóa. Thông tin thêm về LittleSecrets Vì chương trình đã tham gia phần mềm lựa chọn của chúng tôi và ứng dụng trong năm 2007, nó đã thu được 468 lượt...

info.xhead là một phần mềm Mac phiên bản dùng thử tuyệt vời, là một phần của danh mục Tiện ích với danh mục phụ Security & Encryption. Thông tin thêm về info.xhead Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này chương trình vào danh mục của chúng tôi trong năm...

SecretBook

SecretBook 3.2.3

Sổ tiết kiệm là một phiên bản Mac tuyệt vời, dùng thử thuộc thể loại Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & mã hóa. Thông tin thêm về SecretBook Vì chúng tôi đã thêm chương trình này vào danh mục của chúng tôi trong Năm 2007, nó đã đạt được 336 lượt tải...

Liên kết được tài trợ:

Boxcryptor

Boxcryptor 2.3.403.737

Boxcryptor là phần mềm mã hóa dễ sử dụng được tối ưu hóa cho đám mây. Nó cho phép sử dụng an toàn các dịch vụ lưu trữ đám mây mà không phải hy sinh sự riêng tư và thoải mái. Boxcryptor hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp lưu trữ đám mây lớn (chẳng hạn...

safeThis

safeThis 1.6

safeThis là một chương trình Mac miễn phí tuyệt vời, là một phần của danh mục Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & Mã hóa. Thông tin thêm về safeThis Vì chúng tôi đã thêm chương trình này vào danh mục của chúng tôi trong Năm 2007, nó đã thu được 1.430...

SSHKeychain

SSHKeychain 0.7.1

SSHKeychain là một chương trình miễn phí, tốt chỉ có sẵn cho Mac, thuộc về danh mục Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & Mã hóa. Thông tin thêm về SSHKeychain SSHKeychain có sẵn cho người dùng hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản trước, và nó chỉ có...

Liên kết được tài trợ:

iProtector là một phiên bản Mac hữu ích, dùng thử phiên bản, là một phần của danh mục Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & mã hóa. Thông tin thêm về iProtector Phiên bản hiện tại của phần mềm là 1.3 và được cập nhật ngày 2/2/2007. Phần mềm này có sẵn...

Spam Vaccine là một phiên bản Mac tuyệt vời, dùng thử thuộc thể loại Tiện ích với danh mục phụ Bảo mật & Mã hóa. Thông tin thêm về Spam Vaccine Spam Vaccine có sẵn cho người dùng hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản trước và bạn chỉ có thể sử dụng nó...