Liên kết được tài trợ:

        dbTrends cho Oracle AWR / STATSPACK là sản phẩm phần mềm cải tiến để điều chỉnh và giám sát hiệu năng cơ sở dữ liệu Oracle dựa trên dữ liệu hiệu suất được thu thập bởi các công cụ Oracle như STATSPACK và Kho lưu trữ công việc tự động (AWR). Sản...

GS-Base

GS-Base 16.4 Cập nhật

        GS-Base là cơ sở dữ liệu cho phép bạn sắp xếp các anbom ảnh, mp3, CD, bộ sưu tập biểu tượng và các liên hệ cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể nhanh chóng và dễ dàng phân tích các tập dữ liệu rất lớn bằng cách sử dụng bảng tổng hợp...

Liên kết được tài trợ:

Datasly

Datasly 1.5.9

Datasly là một công cụ trực quan hóa dữ liệu nhẹ và mạnh mẽ cho các định dạng dữ liệu SAS, CSV và Excel. Với Datasly, bạn có thể dễ dàng lọc, tìm kiếm, nhóm, sắp xếp lại, xuất sang Excel, vẽ đồ thị, tính toán thống kê trên các bảng dữ liệu của bạn. Có gì...

Liên kết được tài trợ: