Liên kết được tài trợ:

GS-Base

GS-Base 16.1 Cập nhật

        GS-Base là cơ sở dữ liệu cho phép bạn sắp xếp các anbom ảnh, mp3, CD, bộ sưu tập biểu tượng và các liên hệ cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể nhanh chóng và dễ dàng phân tích các tập dữ liệu rất lớn bằng cách sử dụng bảng tổng hợp...

Liên kết được tài trợ:

DBF Recovery

DBF Recovery 4.17 Cập nhật

        Phục hồi DBF hoạt động bằng cách xem các tệp DBF của bạn đã bị hỏng hoặc bị hỏng. Phần mềm tự động xác định các định dạng tập tin và chương trình nhận diện tất cả các định dạng được sử dụng bởi các ứng dụng xử lý tệp phổ biến DBF: Dbase III / IV,...

        dbTrends cho Oracle AWR / STATSPACK là sản phẩm phần mềm cải tiến để điều chỉnh và giám sát hiệu năng cơ sở dữ liệu Oracle dựa trên dữ liệu hiệu suất được thu thập bởi các công cụ Oracle như STATSPACK và Kho lưu trữ công việc tự động (AWR). Sản...

Liên kết được tài trợ: