Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Layer2 Cloud Connector

Layer2 Cloud Connector 7.9.8.2 Cập nhật

Kết nối Cloud2 lớp 2 cho Office 365 tích hợp và đồng bộ nguồn dữ liệu bên ngoài hoặc cục bộ của bạn với các danh sách và thư viện SharePoint bản địa, ví dụ: cơ sở dữ liệu bên ngoài, chia sẻ máy chủ tệp (NAS), ERP / CRM: không có mã, dễ kết nối, an toàn và...

Liên kết được tài trợ:

phần mềm xWedge cho phép cân nối tiếp cân và máy quét mã vạch nối tiếp để giao tiếp với các ứng dụng Windows. xWedge sẽ chấp nhận dữ liệu từ thang đo cân nối tiếp hoặc Máy quét mã vạch nối tiếp và chuyển đổi dữ liệu thành các bấm phím. Điều này cho phép...