codeigniter-finance

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
codeigniter-finance
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 6 Jun 15
Nhà phát triển: Bryce Johnston
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 20

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Nó về cơ bản có thể được sử dụng để lấy bất kỳ chứng khoán và hàng hóa giá từ các trang web Yahoo! Finance.
Lấy dữ liệu được lưu trữ một phần sử dụng Phil Sturgeon của Library cache CodeIgniter

Tính năng .

  • Nhận ngũ cốc và giá cả tương lai bông hàng
  • Nhận giá trong tương lai chăn nuôi
  • Nhận giá trong tương lai kim loại quý hàng
  • Nhận giá trong tương lai năng lượng
  • Nhận kim loại quý giá giao ngay

Yêu cầu :

  • CodeIgniter

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Bryce Johnston

Ý kiến ​​để codeigniter-finance

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!