Moovlink

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Moovlink
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Moovlink
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 3

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Một cách sáng tạo để đánh dấu bất kỳ nguồn tài nguyên trên Internet với các tùy chọn để chia sẻ những trang đánh dấu với những người khác hoặc giữ cho chính mình. Bạn cũng có thể nhìn thấy những gì người khác đang đánh dấu trang và những gì nóng trong văn hóa trực tuyến ngày nay. Bạn có thể thích các thể loại khác, hãy làm theo họ để giữ liên lạc gì đang gửi bên trong, và dễ dàng quản lý các liên kết của bạn với tìm kiếm trực tiếp.

Phần mềm tương tự

6-clicks
6-clicks

15 Dec 14

Users-Edge
Users-Edge

15 Dec 14

Demand OpenID
Demand OpenID

14 Dec 14

Shockstart
Shockstart

15 Dec 14

Ý kiến ​​để Moovlink

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!