Member Site plugin

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Member Site plugin
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.0.3
Ngày tải lên: 27 Apr 17
Nhà phát triển: Information Venture
Giấy phép: Thương mại
Giá: 47.00 $
Phổ biến: 2
Kích thước: 3 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Turn một Blog Wordpress thành một thành viên trả tiền trang web bán nó trong ít hơn 15 phút
Với Plugin dễ sử dụng này. Quá trình người dùng đăng ký và nâng cấp đều được thực hiện tự động. Bạn có thể đi nghỉ mát trong hai tuần và mọi người sẽ có thể tiếp tục đăng ký và nâng cấp lên thành viên trả phí. Điều này theo nghĩa đen là "đặt nó và quên nó" công nghệ.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Concrete5
Concrete5

11 May 16

NewzSpider
NewzSpider

24 Sep 15

Ý kiến ​​để Member Site plugin

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!