Join Multiple FLAC Files Into One Software

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Join Multiple FLAC Files Into One Software
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 7.0
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Sobolsoft
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.99 $
Phổ biến: 43
Kích thước: 22667 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn thêm nhiều file FLAC. Đơn giản chỉ cần kéo và thả các tập tin của bạn và nhấp vào Di chuyển lên / xuống để sắp xếp thứ tự. Kết quả được lưu như một tập tin lâu hơn. Phần mềm này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động sáp nhập các tập tin mà không cần phần mềm chỉnh sửa âm thanh phức tạp

Hạn chế .

Các tính năng TNHH

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Sobolsoft

Ý kiến ​​để Join Multiple FLAC Files Into One Software

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!