Play iTunes Excerpts

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Play iTunes Excerpts
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 2 Jan 15
Nhà phát triển: scideas software
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 3
Kích thước: 432 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Tính năng

Main

  • Simple AppleScript để chơi iTunes theo dõi trích đoạn
  • Chọn thời gian của mỗi đoạn trích trong giây
  • Chơi trích đoạn từ tất cả các bài hát được chọn hoặc từ tất cả các bài hát trong playlist chọn

Yêu cầu :

thử nghiệm trên 10,5, iTunes 9,02

Phần mềm tương tự

Playwatch
Playwatch

12 Dec 14

Stereoclip
Stereoclip

13 Dec 14

Download Songs
Download Songs

13 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển scideas software

CodeTrawler
CodeTrawler

3 Jan 15

Social Sentiment
Social Sentiment

18 Jun 16

Manuscript
Manuscript

3 Jan 15

Tickler
Tickler

4 Jan 15

Ý kiến ​​để Play iTunes Excerpts

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!