Simple SiteMap Editor

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Simple SiteMap Editor
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Apr 15
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2
Kích thước: 590 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Simple SiteMap Editor là một ứng dụng miễn phí và di động cho phép người dùng nhanh chóng tự chỉnh sửa nội dung của file sitemap.xml, hoặc tạo các file sitemap mới.
Đây là một "Green" ứng dụng mà không cần phải được cài đặt, và nó không thực hiện bất kỳ thay đổi để hệ thống của bạn hoặc registry của bạn. Sau khi bạn tải về SiteMapEditor.exe, chỉ cần chạy nó. Nó sẽ chạy tốt trên tất cả các phiên bản Windows, từ 95 đến 7. Nó cung cấp một giao diện đơn giản cho phép người dùng nhanh chóng và hiệu quả chỉnh sửa các tập tin SiteMap mà không cần phải có được "xuống và bẩn" với XML.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm khác của nhà phát triển Mount White Technology Solutions

Ý kiến ​​để Simple SiteMap Editor

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!