ChocoFlop

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
ChocoFlop
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.909
Ngày tải lên: 3 Jan 15
Nhà phát triển: Link-U
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2264
Kích thước: 2936 Kb

Rating: 1.5/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

Đây là một phiên bản xem trước của ChocoFlop sắp tới, một chương trình đồ họa. Như một bản xem trước đó là hoàn toàn miễn phí nhưng vẫn không ổn định và không có tính năng hoàn chỉnh.
Các tính năng chính:

  • Nhỏ, ra mắt trong một cặp giây
  • Real Time lọc không phá hủy
  • Layers Rich Text
  • Load và mở ra nhiều định dạng hình ảnh
  • Hỗ trợ lớp, lớp mặt nạ, lựa chọn
  • Sơn công cụ hỗ trợ áp lực với bảng
  • HDR (128 bits per pixel)
  • Universal Binary
  • Dễ dàng để sử dụng cho người dùng photoshop
  • Có thể nhập nhiều định dạng RAW thêm với dcraw
ChocoFlop là một thao tác hình ảnh . Chương trình hoàn toàn dựa trên công nghệ CoreImage mới của Apple trong đó có lợi thế về sức mạnh xử lý trong GPU (card đồ họa) của bạn

Yêu cầu :

G5 hoặc bộ xử lý Intel khuyến khích.

Phần mềm tương tự

PrintSprint
PrintSprint

2 Jan 15

TilePhotos
TilePhotos

12 Dec 14

Fluid Mask
Fluid Mask

3 Jan 15

Back In Focus
Back In Focus

31 Mar 17

Phần mềm khác của nhà phát triển Link-U

Entonnoir
Entonnoir

3 Jan 15

Ý kiến ​​để ChocoFlop

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!