Clips Cleaner

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Clips Cleaner
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.3
Ngày tải lên: 12 Dec 14
Nhà phát triển: JES Software
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2
Kích thước: 2727 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

công cụ video này cho biết thêm một banner png (với tính minh bạch) trên đầu trang của tất cả các phim QuickTime và các file ảnh jpg trong thư mục đã chọn và lưu chúng vào thư mục đích đã chọn.
Mục đích ban đầu là để ẩn tên phim y tế.

Phần mềm tương tự

FLV Mate
FLV Mate

2 Jan 15

Sorenson Squeeze
Sorenson Squeeze

13 Dec 14

Pic Share It
Pic Share It

12 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển JES Software

JES Movie Tools
JES Movie Tools

3 Jan 15

JES Video Cleaner
JES Video Cleaner

12 Dec 14

JES Deinterlacer
JES Deinterlacer

12 Dec 14

Ý kiến ​​để Clips Cleaner

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!