Turnitin

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Turnitin
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 18 Jun 16
Nhà phát triển: Turnitin
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 3239

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 8)

Liên kết được tài trợ:

Turnitin đang cách mạng hóa trải nghiệm của văn bản để tìm hiểu. Turnitin cung cấp giảng viên có những công cụ để thu hút học sinh trong quá trình viết, cung cấp thông tin phản hồi cá nhân, và đánh giá tiến bộ của học sinh qua thời gian. Turnitin được sử dụng bởi hơn 26 triệu học sinh tại 15.000 tổ chức tại 140 quốc gia.

Phần mềm tương tự

OldSATQ
OldSATQ

14 Dec 14

Junior Exam Guru
Junior Exam Guru

23 Nov 14

Study.com
Study.com

18 Jun 16

Phần mềm khác của nhà phát triển Turnitin

FeedbackFive
FeedbackFive

12 Jul 16

Ý kiến ​​để Turnitin

1 Chú thích
  • maan 17 Jun 19
    برنامج رائع ومهم جدا
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!