Free LSAT Practice Test

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Free LSAT Practice Test
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 8 Dec 14
Nhà phát triển: Free Practice Test
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 26
Kích thước: 1461 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Nếu bạn muốn tham gia thử nghiệm LSAT, không ngần ngại để thực hành nó đầu tiên. Bởi vì tham gia một thử nghiệm mà không làm bất kỳ thực hành trước đó là vô ích và bạn sẽ không chắc chắn. LSAT là một bài kiểm tra tiêu chuẩn được dùng bốn lần một năm trên toàn thế giới. Nó là một bài kiểm tra cần thiết để nhập học trường luật. Thực hành thử nghiệm miễn phí đã phát hành một ứng dụng máy tính để bàn có tên Free LSAT Thực hành thử nghiệm và như tên nói công việc của nó là để bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra LSAT. Nó rất đơn giản và dễ dàng để sử dụng và bạn có thể cài đặt nó trên máy tính bất kỳ. Số lượng tổng thể của câu hỏi là 42 câu hỏi chia thành các nhóm 2 đối tượng chính của phân tích và suy luận logic. Bạn sẽ nhận được 42 phút để trả lời cho tất cả các câu hỏi. Mỗi câu hỏi có thể được trả lời bằng cách chọn một trong 5 câu trả lời được hiển thị và nó cũng có thể được bỏ qua nếu không có câu trả lời được chọn. Các câu hỏi được trả lời sẽ được hiển thị như là "Không Đã cố gắng". Sau khi kết thúc kỳ thi một cửa sổ sẽ được hiển thị có chứa một bản tóm tắt của câu trả lời đúng và sai của bạn. Nó cũng cho bạn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi để bạn có thể so sánh kết quả của bạn và xem nếu bạn đã sẵn sàng cho một thử nghiệm thực tế. Các tính năng chính của Free LSAT Thực hành thử nghiệm là: - thử nghiệm thực hành LSAT tại bàn của bạn mà không cần bất kỳ sự căng thẳng; -. 42 câu hỏi chia thành 2 môn

Ảnh chụp màn hình

free-lsat-practice-test_1_9928.jpg

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Free Practice Test

Ý kiến ​​để Free LSAT Practice Test

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!