Skorbord

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Skorbord
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 31 Oct 15
Nhà phát triển: Skorbord.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 16
Kích thước: 238 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này đã được phát triển để cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào www.skorbord.com để có được điểm số sống cho các trò chơi bóng đá từ khắp nơi trên thế giới. Nó bao gồm một trình duyệt đơn giản trong đó và sử dụng kết nối Internet hiện tại để kết nối trực tiếp đến www.skorbord.com. Nó chỉ sử dụng 22KB khỏi bộ nhớ của máy tính. . Nó cũng có thể được giảm thiểu để khay hệ thống

Yêu cầu :

Windows 95/98 / Me / NT / 2000 / XP / 2003 Server, Microsoft .NET Framework 1.1

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để Skorbord

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!