McAfee Internet Security

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
McAfee Internet Security
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.1
Ngày tải lên: 15 Nov 14
Nhà phát triển: McAfee
Giấy phép: Shareware
Giá: 79.99 $
Phổ biến: 32

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

McAfee Security for Mac là một bộ tích hợp các sản phẩm có sử dụng công nghệ tự động tiên tiến và bảo vệ máy tính Apple của bạn khỏi virus, trojan, spyware, và phần mềm độc hại khác. Nó quét các tập tin, thư mục, ứng dụng, địa phương hoặc mạng lưới gắn kết khối lượng để tìm thấy một mối đe dọa, dễ bị tổn thương, hoặc có khả năng mã không mong muốn khác và tạo ra một báo cáo phát hiện. Quét có thể diễn ra ngay lập tức, tại một thời điểm xác định, khoảng thời gian ở thường xuyên theo lịch trình, hoặc mỗi lần một mục được truy cập

Hạn chế .

30 ngày dùng thử

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển McAfee

Ý kiến ​​để McAfee Internet Security

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!