Power Point Express

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Power Point Express
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 16 Apr 15
Nhà phát triển: INT-CHAR Organization
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 117
Kích thước: 25200 Kb

Rating: 2.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

PowerPoint Express là một ứng dụng trình tạo ra nhanh chóng. Chương trình này là một lần mà muốn tạo bài thuyết trình rất nhanh và hiển thị chúng trên internet hoặc ứng dụng. Ứng dụng văn phòng với compitabile 2003-2010. Bạn có thể nhập các slide PowerPoint, và nhập văn bản từ Word một cách dễ dàng. Với PowerPoint Express bạn có thể sử dụng tìm kiếm ảnh của Google để tìm thấy chỉ là hình ảnh mà bạn muốn như vậy nhanh chóng cho các bài thuyết trình của bạn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trực tuyến PowerPoint Web Version.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển INT-CHAR Organization

ICFTP Client
ICFTP Client

15 Apr 15

ICBurningRom
ICBurningRom

10 Jul 15

ICSendSMS
ICSendSMS

16 Apr 15

IC Auto Surf Lite
IC Auto Surf Lite

15 Apr 15

Ý kiến ​​để Power Point Express

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!