InkTools

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
InkTools
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.1
Ngày tải lên: 7 May 15
Nhà phát triển: OfficeOne
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.95 $
Phổ biến: 191
Kích thước: 594 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

InkTools cung cấp công cụ mực cảm ứng thân thiện để sử dụng với máy tính bảng và bảng trắng tương tác trong slide show. Bạn có thể thêm vào một slide trống sau khi các slide hiện tại đã phản hồi âm, giải thích trình bày chi tiết hơn trong cách sử dụng. Chuyển đổi giữa các mũi tên con trỏ và con trỏ Pen. Chọn màu sắc bút tại các liên lạc của một nút

Yêu cầu .

Microsoft Office PowerPoint 2003

Ảnh chụp màn hình

inktools_1_110410.png

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển OfficeOne

Ý kiến ​​để InkTools

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!