Graph Paper Maker Software

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Graph Paper Maker Software
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 7.0
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Sobolsoft
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.99 $
Phổ biến: 172
Kích thước: 5145 Kb

Rating: 2.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn làm giấy vẽ cho vẽ đồ phương trình. Có những lựa chọn để chọn số dòng, tỷ lệ (theo inch hoặc cm), độ dày của đường nét, màu sắc của đường, và rộng tỷ lệ / line mỏng. Các giấy đồ thị có thể được in ra máy in hoặc in vào một tập tin để xem

Hạn chế .

Một số tính năng bị vô hiệu hóa, watermark vào đầu ra

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Hpmbcalc
Hpmbcalc

10 Jul 15

HandyGraph
HandyGraph

10 Jul 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Sobolsoft

Ý kiến ​​để Graph Paper Maker Software

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!