Big Business

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Big Business
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 9.7 Cập nhật
Ngày tải lên: 9 Apr 15
Nhà phát triển: bigbusiness
Giấy phép: Shareware
Giá: 595.00 $
Phổ biến: 1

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Big Business là một giải pháp quản lý kinh doanh tích hợp bốn chức năng kinh doanh quan trọng - bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, kế toán loại bỏ dư thừa, tự động hoá quy trình làm việc, và tăng năng suất bằng cách tập trung dữ liệu quan trọng trong một hệ thống duy nhất mà có thể phát triển như các công ty mở rộng. Big Business là có sẵn trong đơn người dùng và nhiều người sử dụng, phiên bản client /. Các chủ doanh nghiệp có thể bắt đầu với phiên bản duy nhất người dùng và sau đó di chuyển đến các phiên bản đa người dùng và thêm người dùng như các công ty của họ phát triển

là gì mới trong phiên bản này:.

- biểu tượng mới
- New Fields về nhập khẩu
- Server Administration từ khách hàng

Ảnh chụp màn hình

big-business_1_2802.png

Phần mềm tương tự

Copper
Copper

12 Dec 14

Gazelle
Gazelle

20 Sep 15

Recon Suite
Recon Suite

12 Dec 14

Ý kiến ​​để Big Business

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!