Logotype Maker

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Logotype Maker
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Logotype Maker
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 28

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Tạo logo miễn phí 100% cho các doanh nghiệp, các blog của bạn, hoặc các dự án. Đơn giản chỉ cần gõ vào tên và Logo Maker sẽ tự động tạo ra nhiều loại phông chữ và biểu tượng ngẫu nhiên. Thay đổi font chữ, thêm màu sắc gradients, phản xạ, giảm bóng tối, và nhiều hơn nữa!

Ảnh chụp màn hình

logotype-maker_1_21386.png

Ý kiến ​​để Logotype Maker

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!