imgurfs

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
imgurfs
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.0.1
Ngày tải lên: 14 Apr 15
Nhà phát triển: Gaganpreet
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 1

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

imgurfs là một hệ thống tập tin ảo để sử dụng imgur giống như một hệ thống tập tin & nbsp; này chủ yếu làm việc trừ những điều sau đây.:
- Loại bỏ các hình ảnh
- Di chuyển hình ảnh vào và ra khỏi album

Yêu cầu :

  • Python

Phần mềm tương tự

ccgfs
ccgfs

15 Apr 15

ciopfs
ciopfs

11 May 15

sshfs
sshfs

3 Jun 15

Ý kiến ​​để imgurfs

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!