Exclaimer Outlook Photos

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Exclaimer Outlook Photos
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0.40307.2
Ngày tải lên: 26 May 15
Nhà phát triển: Exclaimer
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 118
Kích thước: 13021 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Exclaimer Outlook Photos giúp đỡ trong việc khuôn mặt của bạn trên email đặt con người trở lại ở trung tâm của truyền thông điện tử. Với Microsoft Exchange 2010 và Outlook 2010, bạn cuối cùng có thể có được hình ảnh vào danh sách địa chỉ toàn cầu của bạn (GAL) và chỉ thấy người của những người trên bạn emails.Exclaimer Outlook Hình ảnh bao gồm một loạt các lựa chọn nhập khẩu để có một thư mục đầy đủ của hình ảnh và liên kết chúng với đúng người trong GAL của bạn,

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Exclaimer

Ý kiến ​​để Exclaimer Outlook Photos

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!