CMath for GCC

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
CMath for GCC
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 7.3
Ngày tải lên: 27 Oct 18
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 6
Kích thước: 557 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:


        CMATH là một thư viện toàn diện cho số học và toán học phức tạp.
Các tính năng sau đây làm cho CMATH trở thành một sự thay thế lý tưởng cho các thư viện lớp phức tạp khác:
1. Việc thực hiện hiệu suất cao trong mã máy dẫn đến tốc độ vượt trội.
2. Độ chính xác và an toàn được tăng cường rất nhiều.
3. Mỗi độ chính xác điểm nổi (phức tạp (phao), phức tạp (đôi), và phức tạp (mở rộng)) được đưa ra xử lý riêng, tối ưu hóa riêng.
4. Các tọa độ cực (độ lớn; góc) được hỗ trợ ngoài các tọa độ Descartes thông thường (thực; ảo).
5. Chuyển từ thư viện lớp phức tạp của trình biên dịch sang CMATH rất đơn giản: Chỉ cần thay thế tệp bao gồm bằng - đó là nó!
Phiên bản Shareware chứa các thư viện 32-bit cho P8 (ít nhất là Intel Core2Duo hoặc AMD64x2) và cho P4 (độ chính xác nổi đầy đủ, tương thích ngược với Pentium và thậm chí 486DX), cũng như thư viện 64 bit cho P8 +.
Phiên bản này dành cho GCC Win64 và Win32.

Thư viện P4 32 bit và thư viện P8 64 bit là phần mềm miễn phí, nghĩa là chúng có thể được sử dụng trong thời gian không giới hạn và cả cho mục đích giáo dục và thương mại. thư viện P8-bit là bản dùng thử 90 ngày.
    

Yêu cầu :

GCC, Bộ sưu tập trình biên dịch GNU

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển OptiCode - Dr. Martin Sander Software Dev.

Ý kiến ​​để CMath for GCC

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!