Liên kết được tài trợ:

Atom

Atom 1.29.0 / 1.30.0 Beta Cập nhật

Atom là một phần mềm đồ họa miễn phí, đa nền tảng và mã nguồn mở được thiết kế từ đầu để hoạt động như một trình soạn thảo văn bản có thể tấn công và ứng dụng trình soạn thảo của lập trình viên. viết mã mà không gặp quá nhiều rắc rối. Được xây dựng trên...

Liên kết được tài trợ:

Các đơn vị bộ lọc là một bộ lọc độc cơ bản viết bằng C, flex, và bò rừng.Nó đầu vào chuỗi như "1.5e3 nN.ms ^ -1" (mà có thể là tỷ lệ tăng trưởng thời gian của một mô-men xoắn) và xuất ra giá trị trong đơn vị SI tiêu chuẩn, tiếp theo kích thước vật lý của...

Liên kết được tài trợ:

Chiel

Chiel 0.2 RC3

Chiel là một mạng lưới có khả năng soạn thảo văn bản hợp tác. Nó được thiết kế để cho phép nhiều người dùng để chỉnh sửa các tập tin trên một máy chủ cộng tác. Nó có tính năng nổi bật cú pháp cho một số ngôn ngữ, và tìm cách nhẹ nhàng như một chiếc lông,...