Liên kết được tài trợ:

Facewebinar là một đoạn video công cụ hội nghị miễn phí để thiết lập các cuộc họp trực tuyến đơn giản sử dụng nền tảng dựa trên web. HD video conferencing phần mềm Facewebinar là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để cộng tác trong thời gian thực. Miễn phí...

ConsultSis cung cấp 100% Flash, tư vấn video dựa trên web (không tải hoặc Java yêu cầu) đang chạy trong trình duyệt thông thường của bạn. ConsultSis cho phép bạn sạc các khách hàng của bạn trong một phút hoặc mỗi vấn tùy thuộc vào thiết lập của bạn hoặc...

Được thiết kế với những hoạt động chủ sở hữu, quản trị web, biểu diễn, phát thanh viên và khách hàng trong tâm trí. Làm cho nó đơn giản và miễn phí để kiếm tiền từ lương của bạn mỗi phút website Live Video Chat. Tạo một mạng cam sống với các giải pháp...