Liên kết được tài trợ:

Apache Tomcat

Apache Tomcat 8.0.24 / 7.0.63 / 6.0.44 Cập nhật

Apache Tomcat là bên cạnh máy chủ HTTP Apache, công nghệ thành công nhất thứ hai nền tảng được phát triển và Quản lí.Các Java Servlet và JavaServer Pages là công nghệ được sử dụng trong render các trang web dựa trên Java, và trong khi nhiều người nghĩ...

Heartbeat

Heartbeat 0.0.1

Heartbeat là một công cụ đơn giản mà làm việc phía trên của MongoDB, là lý tưởng cho các quản trị web, mạng và quản trị hệ thống mà muốn theo dõi các máy chủ của họ.Ứng dụng này sẽ theo dõi sức khỏe của các dịch vụ HTTP và cơ sở dữ liệu, đăng nhập trạng...

h5ai

h5ai 0.27.0

h5ai cho phép người dùng điều hướng các chỉ mục file máy chủ thông qua một giao diện đồ họa tuyệt vời, nâng cao với các bộ lọc khác nhau và điều khiển.Điều này giúp đơn giản hóa và tăng tốc các hoạt động trình duyệt tập tin, và giúp người sử dụng tìm...

Softaculous

Softaculous 4.7.9 Cập nhật

Softaculous cho phép các công ty lưu trữ web cung cấp cho người dùng với một giải pháp tự động để cài đặt các ứng dụng web phức tạp. Một tự động cài đặt có thể được sử dụng để cài đặt các script và phần mềm mà không cần người dùng phải tải lên các tập...

Liên kết được tài trợ:

Apache CloudStack

Apache CloudStack 4.7.0 Cập nhật

Apache CloudStack là một hệ thống mở rộng và có thể được sử dụng trong việc tạo ra IaaS (Infrastructure as a Service) nền tảng. Đó là cơ bản một bộ công cụ để quản lý mạng lưới điện toán đám mây một cách dễ dàng, mà không cần phải viết hàng trăm hoặc...

Froxlor

Froxlor 0.9.34.2 Cập nhật

Được viết bằng PHP, Froxlor hoạt động trên tất cả các hệ thống POSIX-thích và là một công cụ lý tưởng nếu bạn là một nhà cung cấp hosting Web. Froxlor sử dụng cấp độ truy cập cá nhân để tách các chủ sở hữu máy chủ từ các đại lý và khách hàng của họ. ...

Liên kết được tài trợ:

XCloner

XCloner 3.6.0 Cập nhật

XCloner đến như là một ứng dụng độc lập, một thành phần Joomla và WordPress plugin.Sao lưu có thể được tạo ra, di chuyển, sao chép và phục hồi.Giao diện quản lý được cung cấp bởi jQuery UI và mật khẩu bảo vệ là gì mới trong phiên bản này:. Hỗ trợ...

Tìm kiếm theo chủ đề