Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Altova MapForce Basic Edition

Altova MapForce Basic Edition 2020sp1 Cập nhật

Altova MapForce 2018 Basic Edition là một công cụ lập bản đồ dữ liệu XML đồ họa để chuyển đổi dữ liệu XML theo một định dạng sang bất kỳ định dạng XML nào khác. MapForce chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức hoặc tạo mã chuyển đổi dữ liệu XSLT 1.0 hoặc XSLT 2.0...

Liên kết được tài trợ: