Liên kết được tài trợ:

Colourz

Colourz 2.0.0.0

Colourz bây giờ là một chương trình mã nguồn mở. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mã. Mục đích chính của nó là để tạo ra màu sắc và dịch chúng giữa RGB và HEX. Để tạo ra các màu sắc tôi đang sử dụng 3 trackers với giá trị tối đa của 255 cho mỗi người, mỗi...

Artisteer

Artisteer 4.3.0.60745

Artisteer là một sản phẩm tự động hóa thiết kế web mà ngay lập tức tạo ra tuyệt vời tìm kiếm, độc đáo các mẫu trang web và blog chủ đề. TYpu có thể thiết kế WordPress và Blogger Blog và các trang web chuyên nghiệp và xuất khẩu như Google Blogger template,...

HttpMaster Professional

HttpMaster Professional 4.2 Cập nhật

HttpMaster là một công cụ phát triển và thử nghiệm cho các dịch vụ web REST và các ứng dụng API. HttpMaster có thể hiển thị và xác nhận các định dạng REST phổ biến nhất; XML, JSON và HTML và cũng hỗ trợ các tham số động mạnh mẽ, biểu thức xác thực dữ liệu...

Liên kết được tài trợ:

HttpMaster Express

HttpMaster Express 4.2 Cập nhật

        HttpMaster là một công cụ phát triển và thử nghiệm cho các dịch vụ web REST và các ứng dụng API. HttpMaster có thể hiển thị và xác nhận các định dạng REST phổ biến nhất; XML, JSON và HTML và cũng hỗ trợ các thông số động mạnh mẽ, yêu cầu xác thực...

Liên kết được tài trợ:

Tải về hơn 500 biểu tượng trong định dạng gif. Nắm bắt được sự quan tâm của các ứng dụng của bạn và khách truy cập trang web. Bộ sưu tập này là rất hữu ích cho các nhà phát triển, người dùng cuối và các nghệ sĩ đồ họa, cho bất kỳ loại dự án như bản tin,...

Tạo banner cho doanh nghiệp của bạn bằng cách chỉnh sửa và tùy biến các biểu ngữ trước khi thực hiện trong bộ sưu tập này. Họ có sẵn trong định dạng gif cũng như hình ảnh động flash (fla, định dạng swf). Tất cả các tập tin có thể được sử dụng cho mục đích...