Liên kết được tài trợ:

Dự báo thời tiết đơn giản trong 4 ngày, có sẵn cho tất cả các thành phố trên thế giới. Nó cũng có thể tự động xác định các thành phố mà bạn đang kết nối. Cũng có sẵn cho iPhone. Dữ liệu thời tiết được cung cấp bởi Yahoo! Weather và World Weather...

Một widget thời tiết mới và độc đáo. Hiện truy cập của bạn thời tiết giống như nó nhìn ra cửa sổ của bạn. Không có vấn đề nơi bạn sinh sống. Thời tiết thực tế và ánh sáng mặt trời được phản ánh trong một cảnh quan tuyệt đẹp. Tất nhiên, mọi thông số thời...

"Nó giống như hoàn toàn các báo cáo thời tiết đơn giản nhất bao giờ hết, Julie." Đơn giản chỉ cần nhập mã bưu điện của bạn và Umbrella Hôm nay sẽ cho bạn biết nếu bạn cần mang theo một chiếc ô trước khi bạn đi ra khỏi cánh cửa đó. Umbrella Hôm nay cũng...