Liên kết được tài trợ:

Animated Wallpaper Maker

Animated Wallpaper Maker 4.2.9 Cập nhật

Với Animated Wallpaper Maker, bạn có thể biến bất kỳ ảnh nào thành một nền hoạt hình đẹp cho máy tính để bàn của bạn. Những hình nền động này có thể thay thế hình nền chuẩn của bạn và sẽ hít thở cuộc sống mới vào màn hình nền của bạn. Bạn có thể tạo hiệu...

Chơi hiệu ứng mưa đẹp trên nền của bạn. Không yêu cầu cài đặt. Chỉ cần tải chương trình và kéo một số hình ảnh vào đó. Tính năng, đặc điểm:     Mưa trên nền;     Lá dấu vết của các giọt sau con trỏ chuột của bạn;     Người dùng có thể chỉ định vùng nào...

Liên kết được tài trợ:

nền Mỹ 3 là một chất tăng cường desktop nhẹ để thay đổi hình nền của bạn một cách dễ dàng. Duyệt các loại và chọn một, bạn sẽ nhìn thấy trực tiếp một danh sách các hình nền của sự lựa chọn của bạn. Khi bạn nhấp vào một kết quả, bạn sẽ thấy một bản xem...

Liên kết được tài trợ: