Liên kết được tài trợ:

Aximion

Aximion 3.0

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã sẵn sàng để giới thiệu cho bạn nguyên mẫu của Aximion 3.0. Nó không chỉ là kết quả của sự phát triển của các phiên bản trước đó mà còn là một mô hình hoàn toàn mới của UI. Các Aximion trước 3.0 chỉ là...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Exybar

Exybar 1.3

Exybar là một chương trình phóng cho Windows 95/98 / NT / 2000. Bạn có thể chạy các chương trình, thực hiện các lệnh shell, cửa hàng macro, chơi nhạc, và quản lý nhiều máy tính để bàn ảo. Nó sẽ khởi động chương trình, hoạt động nhiều máy tính để bàn ảo,...