Liên kết được tài trợ:

ATI Update

ATI Update Oct 2002

Phần mềm này cũng hỗ trợ hầu hết các thiết lập đồ họa ATI tích hợp vào nhiều mô hình Macintosh. Nó là an toàn để sử dụng cả hai sản phẩm bán lẻ cùng với một built-in sản phẩm hiện có với thiết lập này điều khiển duy nhất. Hãy thực hiện theo các thủ tục...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

DC30 XACT Driver là những trình điều khiển Mac OS X đầu tiên cho thẻ chụp series video miroMOTION DC30 và Power Macintosh G4. Nó là đầy đủ tính năng, làm việc với Adobe Premiere và Apple Final Cut Pro, mang lại chất lượng A / V xuất sắc. Cũng cho biết...

USBVision

USBVision 1.4.2

Các phần mềm cung cấp USBVision Mac OS X hỗ trợ không chỉ cho XLR8 phỏng vấn, nhưng cũng cho một loạt các thiết bị mới bao gồm Belkin VideoBus và VideoBus II, IREZ Live USB và CapSure, Global Village VideoFX, Alpha dữ liệu USB Video Adapter, Hauppauge...

Tìm kiếm theo chủ đề