Liên kết được tài trợ:

AudVidder

AudVidder 1.0.5

Âm thanh miễn phí và chuyển đổi video. Với "đàn hồi" tốc độ mã hóa (phiên bản này có thể sử dụng lên đến 6 lõi CPU để đạt được tốc độ chuyển đổi video nhanh hơn tới 500%). Tính năng bao gồm: Video: Chuyển đổi toàn bộ hay chỉ một phần của tất cả các định...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: