Liên kết được tài trợ:

Smart Converter

Smart Converter 2.4 Cập nhật

Smart Converter cung cấp một nhanh hơn, chuyển đổi chất lượng cao hơn so với hầu hết các bộ chuyển đổi hiện tại: Đơn giản để sử dụng - kéo, thả và nhấn convert -. Thông minh Chuyển đổi vẻ sau phần còn lại Hỗ trợ 100 của các định dạng phương tiện...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SubToSpeech

SubToSpeech 1.0.3

Làm cách nào để chuyển đổi phụ đề thành lời nói cho video của bạn? SubToSpeech là một ứng dụng MacOS giúp bạn chuyển đổi phụ đề thành lời nói sau đó thêm nó vào video đầu ra với 4 bước đơn giản. 1. Chọn một video đầu vào. 2. Chọn tệp phụ đề hoặc bản phụ...